Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
61 868-97-19
61 868-01-99

Przydatne informacje

1. Środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego >>>
 • Produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego - <CZYTAJ>
 • Ubój domowy - <CZYTAJ>
 • Badanie mięsa - <CZYTAJ>
 • Plan technologiczny - <CZYTAJ>
 • Rejestracja działalności - zakład zatwierdzony <CZYTAJ>
 • Rejestracja działalności - zakład krajowy <CZYTAJ>
 • Rejestracja działalności - mała ograniczona produkcja lokalna <CZYTAJ>
 • Rejestracja środka transportu do przewożenia żywności - <CZYTAJ>
 • Rolniczy hanel detaliczmy <CZYTAJ>
2. Choroby zakaźne i dobrostan zwierząt >>>
 • Dobrostan zwierząt gospodarskich - <CZYTAJ>
 • Identyfikacja i rejestracja zwierząt, wymogi wzajemnej zgodności-cross compliance - <CZYTAJ>
 • Stado wolne od chorób zakaźnych - <CZYTAJ>
 • Transport zwierząt - <CZYTAJ>
 • Licencja dla kierowcy/konwojenta - <CZYTAJ>
 • Zaświadczenie o spełnieniu warunków utrzymania zwierząt gospodarskich - <CZYTAJ>
3. Pasze i Utylizacja >>>
 • Obrót paszami - <CZYTAJ>
 • Pośrednictwo w obrocie - <CZYTAJ>
 • Wytwarzanie pasz - <CZYTAJ>
 • Zakład przetwórczy kat. I, II, III - <CZYTAJ>
 • Zakład pośredni kat. I, II, III - <CZYTAJ>
 • Transport ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego - <CZYTAJ>
4. Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego >>>
 • Rejestracja pojazdów do przewożenia odpadów kat. I-III <CZYTAJ>
 • Rejestracja podmiotu produkcji pierwotnej <CZYTAJ>
 • Rejestracja podmiotu produkującego żywność dla zwierząt domowych <CZYTAJ>
BMCSS 3XHTML 1.1do góry