Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

Lekarzy weterynarii do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych oraz sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa

  1. w zakładzie Sokołów S.A. oddział w Robakowie – 1 stanowisko
  2. w zakładzie ZD „Koziegłowy” Sp. z o.o. – 2 stanowiska

Osoby zainteresowane wykonywaniem ww. czynności proszone są o składanie aplikacji w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu do dnia 22 kwietnia 2022r.

Załączniki: