Trzecie ognisko wścieklizny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu, decyzją administracyjną z 31 lipca 2019 r., wyznaczył adres ul. Garbary 33 w Poznaniu ( N 52°24’17.9″, E 16°56’13.9″) jako ognisko wścieklizny.

W związku z ogniskiem wścieklizny zostało wydane ROZPORZĄDZENIE NR 3/2019POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W POZNANIU z dnia 31 lipca 2019 r.w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie oraz jego oznakowania

Mapa obszaru zagrożonego wyznaczonego rozporządzeniem: