Podmiot wyznaczony do szkoleń w zakresie uboju

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że podmiotem wyznaczonym do przeprowadzania szkoleń dla osób zawodowo zajmujących się uśmiercaniem i działaniami związanymi z uśmiercaniem zwierząt uprawniających do pracy w rzeźni, jest:

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego
ul. Głogowska 239 Poznań