Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu

lek. wet. Grzegorz Wegiera
e-mail: grzegorz.wegiera@piw-poznan.pl
telefon: 61 868 97 19
tel. kom.: 661 350 801

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

lek. wet. Aleksandra Kempska
e-mai: aleksandra.kempska@piw-poznan.pl
telefon: 61 868 97 19
tel. kom.: 661 350 808

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Dział ds. bezpieczeństwa żywności

 • lek. wet. Adam Sayna – st. inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
  Kierownik działu ds. bezpieczeństwa żywności
  e-mail: adam.sayna@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 4
 • lek. wet. Julia Masłowska – st. inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności w zakresie nadzoru nad zakładami posiadającymi uprawnienia na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
  e-mail: julia.maslowska@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 4
 • lek. wet. Kamila Gilewicz – st. inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności w zakresie nadzoru nad zakładami posiadającymi uprawnienia na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
  e-mail: kamila.gilewicz@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 4
 • lek. wet. Tomasz Ksoń – st. inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności w zakresie nadzoru nad zakładami posiadającymi uprawnienia na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
  e-mail: tomasz.kson@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 4
 • lek. wet. Anna Sawicka- inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
  e-mail: anna.sawicka@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 4
 • lek. wet. Patrycja Kluk – starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności w zakresie certyfikowania przesyłek kierowanych na rynek Wielkiej Brytanii
  e-mail: patrycja.kluk@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 4
 • mgr inż. Patrycja Sokół- inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
  e-mail: patrycja.sokol@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 4
 • lek. wet. Marta Hudak-Nowak – inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
  e-mail: marta.hudak-nowak@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 4

Dział do spraw pasz i utylizacji

 • lek. wet. Ewelina Chyl – st. inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji
  Kierownik działu ds. pasz i utylizacji
  e-mail: ewelina.chyl@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 5
 • lek. wet. Mateusz Strzelczyk – st. inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji
  e-mail: mateusz.strzelczyk@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 5
 • dr inż. Paweł Szumlewicz – st. inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji
  e-mail: pawel.szumlewicz@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 5

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • lek. wet. Weronika Kurkowiak – starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
  Kierownik zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt
  e-mail: weronika.kurkowiak@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 3
 • lek. wet. Iwona Barańczyk-Frącczak – inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
  e-mail: iwona.baranczyk-fracczak@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 3
 • lek. wet. Sylwia Michalak -starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
  e-mail: sylwia.michalak@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 3
 • mgr inż. Paula Jarmakiewicz – inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
  e-mail: paula.jarmakiewicz@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 3
 • mgr inż. Simona Fiksa – inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
  e-mail: simona.fiksa@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 3
 • lek. wet. Jarosław Motyl – inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
  e-mail: jaroslaw.motyl@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 3
 • lek. wet. Anna Szafrańska – starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
  e-mail: anna.szafranska@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 3
 • mgr inż. Marta Kubiś – inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
  e-mail: marta.kubis@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 3

Zespół ds. administracyjno-finansowych

 • Urszula Karaś – Główny Księgowy
  e-mail: urszula.karas@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 2
 • Renata Kierojczyk – st. inspektor
  e-mail: sekretariat@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 0
 • Katarzyna Bączyk – st. inspektor
  e-mail: katarzyna.baczyk@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 2
 • Daria Guźniczak – inspektor ds. kadrowo-księgowych
  e-mail: daria.guzniczak@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 2