Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu

lek. wet. Grzegorz Wegiera
e-mail: grzegorz.wegiera@piw-poznan.pl
telefon: 61 868 97 19
tel. kom.: 661 350 801

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

lek. wet. Aleksandra Kempska
e-mai: aleksandra.kempska@piw-poznan.pl
telefon: 61 868 97 19
tel. kom.: 661 350 808

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Dział ds. bezpieczeństwa żywności

 • lek. wet. Adam Sayna – st. inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
  Kierownik działu ds. bezpieczeństwa żywności
  e-mail: adam.sayna@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 4
 • lek. wet. Julia Masłowska – st. inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności w zakresie nadzoru nad zakładami posiadającymi uprawnienia na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
  e-mail: julia.maslowska@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 4
 • lek. wet. Kamila Gilewicz – st. inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności w zakresie nadzoru nad zakładami posiadającymi uprawnienia na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
  e-mail: kamila.gilewicz@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 4
 • lek. wet. Tomasz Ksoń – st. inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności w zakresie nadzoru nad zakładami posiadającymi uprawnienia na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
  e-mail: tomasz.kson@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 4
 • lek. wet. Anna Sawicka- st. inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
  e-mail: anna.sawicka@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 4
 • lek. wet. Patrycja Kluk – starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności w zakresie certyfikowania przesyłek kierowanych na rynek Wielkiej Brytanii
  e-mail: patrycja.kluk@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 4
 • mgr inż. Patrycja Sokół- st. inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
  e-mail: patrycja.sokol@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 4
 • lek. wet. Marta Hudak-Nowak – inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
  e-mail: marta.hudak-nowak@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 4
 • lek. wet. Alicja Krajewska – inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
  e-mail: alicja.krajewska@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 4
 • lek. wet. Agnieszka Brodowska – inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
  e-mail: agnieszka.brodowska@piw-poznan.pl
  telefon: 61 868 97 19 wewn. 4

Dział do spraw pasz i utylizacji

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół ds. administracyjno-finansowych