Kategoria: Bezpieczeństwo żywności

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

OGŁOSZENIE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia Lekarzy weterynarii do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych oraz sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa w zakładzie Sokołów S.A.

Protokół posiedzenia komisji

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej dla urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu na rok 2022

Wyniki testów:

30 punktów otrzymały numery: 5, 6, 10, 11, 15, 20, 21, 26, 27 29 punktów otrzymały numery: 4, 7, 16, 28 28 punktów otrzymały numery: 8, 12 27 punktów otrzymały numery: 17, 18, 19, 23, 30 25 punktów otrzymały numery: 2, 3, 24, 25 24 punkty otrzymały numery: 14, 22 23 punkty otrzymał numer: 1

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

OGŁOSZENIE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia Lekarzy weterynarii do: a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, b)  pobierania próbek do badań. c) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu poszukuje lekarzy weterynarii do nadzoru nad eksportem i wystawiania świadectw zdrowia

W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz wymogiem wystawiania świadectw na produkty złożone posiadające w swoim składzie ponad 50% produktów pochodzenia zwierzęcego przez lekarza weterynarii, z dniem 1 października 2021r. podmioty będące pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wysyłające do GB swoje produkty będą wymagały świadectw zdrowia wystawionych z ramienia Inspekcji Weterynaryjnej. Uwzględniając

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

OGŁOSZENIE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia 1. Lekarzy weterynarii do: a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, b)  sprawowania nadzoru nad wystawami, pokazami

Informacje dla rolników w związku z pandemią covid-19

Główny Inspektor sanitarny umieścił na swojej stronie zalecenia, w których znajdziemy między innymi informacje na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów. Zalecenia dostępne pod linkiem https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/

Szkolenie teoretyczne dla osób dokonujących uboju na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu organizuje darmowe szkolenie dla osób dokonujących uboju na użytek własny. Szkolenie odbędzie się w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii przy ul. Grunwaldzkiej 250 na parterze w sali nr 2 w dniu 20 lutego 2020r. o godz. 15:30. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenie proszę składać telefonicznie na nr sekretariatu 61 868 97