Kategoria: Pasze i utylizacja

Obszar skażony ASF

W związku ze stwierdzeniem wyniku dodatniego u dzika, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie nr 5/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu poznańskiego

Nowe ogniska ASF dzików

W związku z nowymi przypadkami ASF u dzików Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał rozporządzenie 2/2023 z dnia 6.02.2023r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego

Poszerzenie obszaru skażonego ASF

15 listopada 2022r., w związku z kolejnymi ogniskami ASF u dzików, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie nr 11/2022 zmieniające rozporządzenie nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu poznańskiego.

Ognisko wścieklizny u nietoperza

W związku ze stwierdzeniem ogniska wścieklizny u nietoperza, na terenie miasta Poznania Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie nr 10/2022 z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie oraz jego oznakowaniaw związku z wystąpieniem wścieklizny na terenie miasta Poznania

Zgnilec amerykański pszczół w miejscowości Kostrzyn

W związku ze stwierdzeniem ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół w miejscowości Kostrzyn, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie nr 8/2022 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu poznańskiego oraz rozporządzenie nr 9/2022 zmieniające rozporządzenie nr 8/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

Poszerzenie obszaru skażonego ASF w powiecie poznańskim

W dniu 25 maja 2022r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie nr 5/2022 zmieniające rozporządzenie nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu poznańskiego.