Kategoria: Pasze i utylizacja

Poszerzenie obszaru skażonego ASF w powiecie poznańskim

W dniu 25 maja 2022r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie nr 5/2022 zmieniające rozporządzenie nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu poznańskiego.

Wysocezjadliwa grypa ptaków w powiecie kościańskim i poznańskim

W związku z wystąpieniem ognisk wysocezjadliwej grypy ptaków w miejscowościach Bieczyny i Bolesławiec, Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie z dnia 2 lutego 2022r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów poznańskiego,kościańskiego i śremskiego. W rozporządzeniu wskazano miejscowości znajdujące się w obszarach zapowietrzonym i zagrożonym.

Zgnilec amerykański pszczół w Wierzonce

W związku ze stwierdzeniem ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół w Wierzonce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie nr 5/2021 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu poznańskiego Mapa obszaru zapowietrzonego zgnilcem amerykańskim pszczół

Zniesiony obszar zagrożenia w powiecie poznańskim

W dniu 20 listopada 2020 r. decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/1741 z dnia 20 listopada 2020r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709.UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich został zniesiony obszar zagrożenia w powiecie poznańskim. Gminy, które znajdowały się w tym obszarze, aktualnie

Komunikat w związku z Coronavirus.

W związku z obecną sytuacją związaną pandemią Coronavirus zwracam się do Państwa o ograniczenie bezpośrednich wizyt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu. W miarę możliwości proszę załatwianie spraw z wykorzystaniem z Poczty Polskiej, e-mail, faxu bądź telefonicznie. W przypadku przybycia osobistego zostaną Państwo przyjęci w portierni – zgodnie z zarządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii nr 4/2020 w sprawie

Materiały na temat coronavirus

informacje oraz materiały na temat koronawirusa (plakaty, schematy, zasady kwarantanny itd.) materiały zamieszczone na kanałach społecznościowych: – You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s– Facebook: https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/– Twitter: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19

27 grudnia 2019r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu jest nieczynny.

Zgodnie z zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu w dniu 27 grudnia 2019r. jest nieczynny. Natomiast w sobotę 14 grudnia 2019r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu jest

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

OGŁOSZENIE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia 1. Lekarzy weterynarii do: a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, b)  pobierania próbek do badań. c)