Transport zwierząt towarzyszących do GB

W przypadku transportu zwierząt towarzyszących do Wielkiej Brytanii wymagany jest paszport. W paszporcie zwierzęcia musi znajdować się informacje o  oznakowaniu zwierzęcia oraz aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. W przypadków psów wymagane jest dodatkowo odrobaczenie zwierzęcia przeciwko pasożytom z rodzaju Echinococcus. Odrobaczenie można przeprowadzić między 120 a 24 godziny przed wjazdem do Wielkiej Brytanii i musi zostać potwierdzony wpisem do paszportu.

Transport niekomercyjny

Informacje o zasadach transportu zwierząt, które są przemieszczane w celach niekomercyjnych zostały zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii. 

W przypadku jeśli transport odbywa się z licencjonowanym przewoźnikiem do 5 dni przed lub 5 dni po właścicielu, koniecznym jest przedstawienie dowodu przemieszczania się w tym okresie posiadacza zwierzęcia.

Transport komercyjny

W chwili obecnej trwają prace legislacyjne nad wdrożeniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 23016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt  oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt. Aby umożliwić komercyjny transport zwierząt np. sprzedaż, wprowadzono tymczasowe rozwiązania do czasu wdrożenia przepisów do  prawa krajowego.

Transport zwierząt w celach komercyjnych może zostać wykonany tylko z hodowli zarejestrowanych w powiatowym inspektoracie weterynarii właściwym w stosunku do miejsca prowadzenia działalności. W przypadku hodowli znajdujących h się na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania wniosek w sprawie rejestracji znajduje się w zakładce „Pliki do pobrania”. Wniosek należy dostarczyć osobiście, listownie lub poprzez platformę e-PUAP. Czas rozpatrzenia wniosku wynosi do 30 dni.