Opłaty skarbowe

Opłata skarbowa za wydanie decyzji:

 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia:

 

Opłata skarbowa za wydanie zarejestrowanie działalności polegającej na transporcie zwierząt: