Opłaty skarbowe

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej dokonujesz na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Dochodów Budżetowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Opłata skarbowa za wydanie decyzji:

  • Tytuł: Za wydanie decyzji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu
  • kwota: 10 zł

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia:

  • Tytuł: Za wydanie zaświadczenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu
  • Kwota: 17 zł

Opłata skarbowa za zarejestrowanie działalności polegającej na transporcie zwierząt:

  • Tytuł: Rejestracja środka transportu zwierząt u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu
  • Kwota: 616 zł