Zgłoszenia upadków trzody chlewnej

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Proszę wpisać numer nadany w ARiMR
Proszę podać Imię i Nazwisko właściciela
Proszę podać adres gospodarstwa
Proszę podać ile padło świń
Proszę podać średnią wagę sztuki
Proszę podać liczbę świń w gospodarstwie
Proszę podać nazwę zakładu utylizacyjnego który odbiera martwe zwierzęta
Proszę wpisać datę w formacie DD/MM/RRRR
Proszę podać przyczynę śmierci