Kategoria: Administracyjno finansowy

Nabór na zastępstwo

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu ogłasza nabór na zastępstwo w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt Nabór został rozstrzygnięty.

Protokół posiedzenia komisji

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej dla urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu na rok 2022

Wyniki testów:

30 punktów otrzymały numery: 5, 6, 10, 11, 15, 20, 21, 26, 27 29 punktów otrzymały numery: 4, 7, 16, 28 28 punktów otrzymały numery: 8, 12 27 punktów otrzymały numery: 17, 18, 19, 23, 30 25 punktów otrzymały numery: 2, 3, 24, 25 24 punkty otrzymały numery: 14, 22 23 punkty otrzymał numer: 1

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

OGŁOSZENIE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia Lekarzy weterynarii do: a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, b)  pobierania próbek do badań. c) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

OGŁOSZENIE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia 1. Lekarzy weterynarii do: a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, b)  sprawowania nadzoru nad wystawami, pokazami