Zgnilec amerykański pszczół w Wierzonce

W związku ze stwierdzeniem ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół w Wierzonce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie nr 5/2021 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu poznańskiego Mapa obszaru zapowietrzonego zgnilcem amerykańskim pszczół

Zgnilec amerykański pszczół w Swadzimiu

W związku ze stwierdzeniem ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół w Swadzimiu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie nr 4/2021 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu poznańskiego oraz miasta Poznania Mapa obszaru zapowietrzonego zgnilcem amerykańskim pszczół

Ognisko wścieklizny na terenie Poznania

W związku z wystąpieniem przypadku wścieklizny u nietoperza na terenie Poznania, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie w którym wyznaczył obszar zagrożony Mapy z zaznaczonymi obszarami: mapa ogólna mapa szczegółowa 1 mapa szczegółowa 2

Uchylenie rozporządzeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu 3/2021 oraz 6/2021 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu poznańskiego oraz miasta Poznania

W dniu 30.07.2021r. zostały opublikowane: rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu 1/2021 z dnia 30.07.2021 uchylające rozporządzenie nr 3/2019 z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu poznańskiego oraz miasta Poznania rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu 2/2021 z dnia 30.07.2021 uchylające rozporządzenie nr 6/2019 z dnia 19 września

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację.

Od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie  – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów

Zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu o wpisaniu pszczelarza do rejestru oraz liczbie pni pszczelich

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz związanymi wnioskami i zapytaniami o zaświadczenie w myśl § pkt. 5 ww. rozporządzenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu informuje: Do wniosku składanego do

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu poszukuje lekarzy weterynarii do nadzoru nad eksportem i wystawiania świadectw zdrowia

W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz wymogiem wystawiania świadectw na produkty złożone posiadające w swoim składzie ponad 50% produktów pochodzenia zwierzęcego przez lekarza weterynarii, z dniem 1 października 2021r. podmioty będące pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wysyłające do GB swoje produkty będą wymagały świadectw zdrowia wystawionych z ramienia Inspekcji Weterynaryjnej. Uwzględniając

Zniesiony obszar zagrożenia w powiecie poznańskim

W dniu 20 listopada 2020 r. decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/1741 z dnia 20 listopada 2020r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709.UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich został zniesiony obszar zagrożenia w powiecie poznańskim. Gminy, które znajdowały się w tym obszarze, aktualnie