Zmiana rozporządzenia 2/2022

W związku otrzymaniem wyników dodatnich dzików, w kierunku ASF, Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał rozporządzenie nr 7/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu poznańskiego.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu poznańskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich z gatunku Mewa czarnogłowa (Ichthyaetus melanocephalus) na terenie powiatu poznańskiego, w gminie Stęszew wydał rozporządzenie nr 6/2023 z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u

Obszar skażony ASF

W związku ze stwierdzeniem wyniku dodatniego u dzika, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie nr 5/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu poznańskiego

Nabór na zastępstwo

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu prowadzi nabór na zastępstwo, na stanowisku inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Miasto Poznań i powiat poznański wolne od wścieklizny

W dniu W dniu 17 lutego 2023r. zostało opublikowane rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu 4/2023 z dnia 17 lutego uchylające rozporządzenie nr 10/2022 z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie oraz jego oznakowania w związku z wystąpieniem wścieklizny na terenie miasta Poznania.

Nowe ogniska ASF dzików

W związku z nowymi przypadkami ASF u dzików Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał rozporządzenie 2/2023 z dnia 6.02.2023r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego