Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

OGŁOSZENIE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia Lekarzy weterynarii do : badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia oraz prowadzenia kontroli urzędowych w ramach

Ognisko ASF u dzika upolowanego w miejscowości Sznyfin

W związku z nowym ogniskiem u dzika w miejscowości Sznyfin, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał: rozporządzenie nr 6/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu poznańskiego rozporządzenie nr 7/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie nr 6/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu z

Nabór na zastępstwo

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu ogłasza nabór na zastępstwo w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt Nabór został rozstrzygnięty.

Poszerzenie obszaru skażonego ASF w powiecie poznańskim

W dniu 25 maja 2022r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie nr 5/2022 zmieniające rozporządzenie nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu poznańskiego.

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

OGŁOSZENIE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia Lekarzy weterynarii do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych oraz sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa w zakładzie Sokołów S.A.

Ognisko ASF u dzika w Poznaniu

W związku ze stwierdzeniem Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika na terenie miasta Poznania, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie z dnia 10.03.2022 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu poznańskiego zmienione rozporządzeniem z dnia 25.03.2021 W rozporządzeniu określono obszar skażony afrykańskim pomorem świń oraz nakazy i zakazy obowiązujące na tym