Kategoria: Zdrowie i ochrona zwierząt

Postępowanie hodowców trzody chlewnej w obszarze zagrożenia

Obszar zapowietrzony i zagrożony zostały opisane w rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego ujętym w poprzednim wpisie. Zakazuje się przemieszczania świń z obszaru zagrożenia (niebieskiego) poza ten obszar. Dopuszcza się przemieszczanie świń z gospodarstwa położonego na obszarze zagrożenia (niebieskim) poza ten obszar do miejsca położonego na obszarze objętym ograniczeniami (czerwonym) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli świnie: zostały poddane:

Postępowanie myśliwych z dzikami w obszarach zagrożenia (niebieski) oraz ochronnym (żółty)

W obszarze zagrożenia (niebieskim)– każdy odstrzelony dzik jest w całości (nie patroszony) niezwłocznie dostarczany do położonej na tym samym obszarze chłodni przeznaczonej do przetrzymywania tusz dzików– patroszenie odstrzelonych dzików odbywa się przy chłodni, na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym, który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony– Od każdego dzika pobierane są próbki

Ognisko afrykańskiego pomoru świń

6 kwietnia 2020r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wyznaczył gospodarstwo w Więckowicach jako ognisko choroby – afrykański pomór świń. W związku z powyższym Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie nr 15/20 z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego i szamotulskiego w którym wyznaczył obszar zapowietrzony i zagrożony. Komisja europejska

27 grudnia 2019r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu jest nieczynny.

Zgodnie z zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu w dniu 27 grudnia 2019r. jest nieczynny. Natomiast w sobotę 14 grudnia 2019r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu jest

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 16 września 2016r. dotyczące zasad przemieszczania świń oraz mięsa wieprzowego i produktów z mięsa wieprzowego, z gospodarstw i zakładów położonych w obszarze objętym ograniczeniami, obszarze zagrożenia lub obszarze ochronnym a także na obszarze zapowietrzonym lub obszarze zagrożonym, wyznaczonymi w związku z wystąpieniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń

Powiat poznański wolny od wścieklizny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu, decyzją administracyjną z 18 listopada 2019 r., uznał ognisko wścieklizny przy ulicy Garbary 33 w Poznaniu ( N 52°24’19.9″ , E 16°56’13.9″) za wygasłe W związku z wygaszeniem ogniska wścieklizny zostało wydane ROZPORZĄDZENIE NR 9/2019 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W POZNANIU z dnia 18 listopada 2019 r. uchylające rozporządzenie nr 4/2019

Ogólnopolska Konferencja Lekarzy Weterynarii

Zachodniopomorska Izba Lekarsko- Weterynaryjna organizuje Ogólnopolską Konferencję Lekarzy Weterynarii  ” Zadania i obowiązki lekarza weterynarii w świetle nowych przepisów prawa”, która odbędzie się  w dniach 16-17 listopada 2019r. w Kołobrzegu. Termin zgłoszenia uczestnictwa do dnia 5 listopada 2019r. Zaproszenie na konferencję

Wygaszenie ogniska wścieklizny w Poznaniu przy ulicy Stanisława Małachowskiego 35

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu, decyzją administracyjną z 21 października 2019 r., uznał ognisko wścieklizny przy ulicy Stanisława Małachowskiego 35 w Poznaniu ( N 52°24’46.1″ , E 16°57’36.1″) za wygasłe W związku z wygaszeniem ogniska wścieklizny zostało wydane ROZPORZĄDZENIE NR 8/2019 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W POZNANIU z dnia 21 października 2019 r. uchylające rozporządzenie nr