Kategoria: Zdrowie i ochrona zwierząt

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

OGŁOSZENIE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia Lekarzy weterynarii do : badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia oraz prowadzenia kontroli urzędowych w ramach

Ognisko ASF u dzika upolowanego w miejscowości Sznyfin

W związku z nowym ogniskiem u dzika w miejscowości Sznyfin, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał: rozporządzenie nr 6/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu poznańskiego rozporządzenie nr 7/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie nr 6/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu z

Nabór na zastępstwo

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu ogłasza nabór na zastępstwo w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt Nabór został rozstrzygnięty.

Ognisko ASF u dzika w Poznaniu

W związku ze stwierdzeniem Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika na terenie miasta Poznania, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie z dnia 10.03.2022 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu poznańskiego zmienione rozporządzeniem z dnia 25.03.2021 W rozporządzeniu określono obszar skażony afrykańskim pomorem świń oraz nakazy i zakazy obowiązujące na tym

Wygaszenie ogniska wścieklizny w Poznaniu

W dniu 4.01.2022r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wygasił ognisko wścieklizny w mieście Poznaniu oraz uchylił rozporządzenie nr 3/2021 z dnia 23 września 2021r. w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie oraz jego oznakowania.

Protokół posiedzenia komisji

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej dla urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu na rok 2022

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

23 listopada 2021r. o godz. 10:00, w Sali Ziemi MTP Poznań odbędzie VI Forum Rolników i Agrobiznesu Przyszłość polskiego rolnictwa w regulacjach nowej WPR