Wygaszenie ogniska wścieklizny w rejonie Parku Wilsona

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu, decyzją administracyjną z 4 października 2019 r., uznał ognisko wścieklizny w rejonie Parku Wilsona w Poznaniu ( N 52°24’00.8″, E 16°54’03.1″) za wygasłe

W związku z wygaszeniem ogniska wścieklizny zostało wydane ROZPORZĄDZENIE NR 7/2019POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W POZNANIU z dnia 4 października 2019 r. uchylające rozporządzenie nr 1/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie oraz jego oznakowania.

Mapa obszarów zagrożonych po uchyleniu rozporządzenia 1/2019: