Wygaszenie ogniska wścieklizny w Poznaniu przy ulicy Stanisława Małachowskiego 35

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu, decyzją administracyjną z 21 października 2019 r., uznał ognisko wścieklizny przy ulicy Stanisława Małachowskiego 35 w Poznaniu ( N 52°24’46.1″ , E 16°57’36.1″) za wygasłe

W związku z wygaszeniem ogniska wścieklizny zostało wydane ROZPORZĄDZENIE NR 8/2019 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W POZNANIU z dnia 21 października 2019 r. uchylające rozporządzenie nr 2/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie oraz jego oznakowania.

Mapa obszarów zagrożonych po uchyleniu rozporządzenia 2/2019: