Powiat poznański wolny od wścieklizny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu, decyzją administracyjną z 18 listopada 2019 r., uznał ognisko wścieklizny przy ulicy Garbary 33 w Poznaniu ( N 52°24’19.9″ , E 16°56’13.9″) za wygasłe

W związku z wygaszeniem ogniska wścieklizny zostało wydane ROZPORZĄDZENIE NR 9/2019 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W POZNANIU z dnia 18 listopada 2019 r. uchylające rozporządzenie nr 4/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie oraz jego oznakowania.