Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach

W związku z obowiązkiem hodowców trzody chlewnej spełniania wymagań bioasekuracji zgodnie z załącznikiem  II rozporządzenia 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, Główny Lekarz Weterynarii opracował wytyczne dotyczące wdrażania zasad bioasekuracji oraz opracował wzory planów bioasekuracji:

  1. Informacja Głównego Lekarz Weterynarii
  2. Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii
  3. Plan bioasekuracji gospodarstw do 300 szt. trzody rocznie
  4. Plan bioasekruacji gospodarstw powyżej 300 szt. trzody rocznie