Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

Lekarzy weterynarii do :

  • badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia oraz prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

Osoby zainteresowane wykonywaniem ww. czynności proszone są o składanie aplikacji w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu do dnia 22 lipca 2022r.

Załączniki: