Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

  1. Lekarzy weterynarii do:

a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b)  pobierania próbek do badań.

c) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych

d) badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawianie świadectw zdrowia

e) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni

f) badania poubojowego mięsa na terenie gospodarstw

g) sprawowania nadzoru nad pokazami lub konkursami zwierząt

h) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa

i) sprawowania nadzoru nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem produktów rybołówstwa

2. Osoby niebędące lekarzami weterynarii do:

a) poskramiania zwierząt przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych oraz pobieraniu prób do badań

b) czynności pomocniczych przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa

Osoby zainteresowane wykonywaniem ww. czynności proszone są o składanie aplikacji    w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu do dnia 30 listopada 2023r.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie naboru
  2. Klauzula informacyjna RODO
  3. Oświadczenie zleceniobiorcy świadczącego usługi lecznictwa
  4. Oświadczenie zleceniobiorcy nie świadczącego usługi lecznictwa
  5. Podanie dla lekarza weterynarii
  6. Podanie dla technika weterynarii