Kategoria: Pasze i utylizacja

Ognisko wścieklizny u nietoperza

W związku ze stwierdzeniem ogniska wścieklizny u nietoperza, na terenie miasta Poznania Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie nr 10/2022 z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie oraz jego oznakowaniaw związku z wystąpieniem wścieklizny na terenie miasta Poznania

Zgnilec amerykański pszczół w miejscowości Kostrzyn

W związku ze stwierdzeniem ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół w miejscowości Kostrzyn, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie nr 8/2022 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu poznańskiego oraz rozporządzenie nr 9/2022 zmieniające rozporządzenie nr 8/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

Poszerzenie obszaru skażonego ASF w powiecie poznańskim

W dniu 25 maja 2022r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie nr 5/2022 zmieniające rozporządzenie nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu poznańskiego.

Wysocezjadliwa grypa ptaków w powiecie kościańskim i poznańskim

W związku z wystąpieniem ognisk wysocezjadliwej grypy ptaków w miejscowościach Bieczyny i Bolesławiec, Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie z dnia 2 lutego 2022r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów poznańskiego,kościańskiego i śremskiego. W rozporządzeniu wskazano miejscowości znajdujące się w obszarach zapowietrzonym i zagrożonym.

Zgnilec amerykański pszczół w Wierzonce

W związku ze stwierdzeniem ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół w Wierzonce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie nr 5/2021 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu poznańskiego Mapa obszaru zapowietrzonego zgnilcem amerykańskim pszczół

Zniesiony obszar zagrożenia w powiecie poznańskim

W dniu 20 listopada 2020 r. decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/1741 z dnia 20 listopada 2020r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709.UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich został zniesiony obszar zagrożenia w powiecie poznańskim. Gminy, które znajdowały się w tym obszarze, aktualnie