Kategoria: Zdrowie i ochrona zwierząt

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach

W związku z obowiązkiem hodowców trzody chlewnej spełniania wymagań bioasekuracji zgodnie z załącznikiem  II rozporządzenia 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, Główny Lekarz Weterynarii opracował wytyczne dotyczące wdrażania zasad bioasekuracji oraz opracował wzory planów bioasekuracji: Informacja Głównego Lekarz Weterynarii Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii Plan bioasekuracji gospodarstw do 300

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

OGŁOSZENIE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia Lekarzy weterynarii do: a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, b)  pobierania próbek do badań. c) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt

Zgnilec amerykański pszczół w Swadzimiu

W związku ze stwierdzeniem ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół w Swadzimiu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie nr 4/2021 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu poznańskiego oraz miasta Poznania

Ognisko wścieklizny na terenie Poznania

W związku z wystąpieniem przypadku wścieklizny u nietoperza na terenie Poznania, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie w którym wyznaczył obszar zagrożony Mapy z zaznaczonymi obszarami: mapa ogólna mapa szczegółowa 1 mapa szczegółowa 2

Uchylenie rozporządzeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu 3/2021 oraz 6/2021 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu poznańskiego oraz miasta Poznania

W dniu 30.07.2021r. zostały opublikowane: rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu 1/2021 z dnia 30.07.2021 uchylające rozporządzenie nr 3/2019 z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu poznańskiego oraz miasta Poznania rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu 2/2021 z dnia 30.07.2021 uchylające rozporządzenie nr 6/2019 z dnia 19 września

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację.

Od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie  – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów

Zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu o wpisaniu pszczelarza do rejestru oraz liczbie pni pszczelich

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz związanymi wnioskami i zapytaniami o zaświadczenie w myśl § pkt. 5 ww. rozporządzenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu informuje: Do wniosku składanego do

Aktualna sytuacja w zakresie grypy ptaków

Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx. Zasady ochrony drobiu przed wysoce zjadliwą grypą ptaków

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

OGŁOSZENIE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia 1. Lekarzy weterynarii do: a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, b)  sprawowania nadzoru nad wystawami, pokazami