Ognisko ASF u dzika w Poznaniu

W związku ze stwierdzeniem Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika na terenie miasta Poznania, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał rozporządzenie z dnia 10.03.2022 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu poznańskiego zmienione rozporządzeniem z dnia 25.03.2021 W rozporządzeniu określono obszar skażony afrykańskim pomorem świń oraz nakazy i zakazy obowiązujące na tym

Wysocezjadliwa grypa ptaków w powiecie kościańskim i poznańskim

W związku z wystąpieniem ognisk wysocezjadliwej grypy ptaków w miejscowościach Bieczyny i Bolesławiec, Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie z dnia 2 lutego 2022r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów poznańskiego,kościańskiego i śremskiego. W rozporządzeniu wskazano miejscowości znajdujące się w obszarach zapowietrzonym i zagrożonym.

Wygaszenie ogniska wścieklizny w Poznaniu

W dniu 4.01.2022r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wygasił ognisko wścieklizny w mieście Poznaniu oraz uchylił rozporządzenie nr 3/2021 z dnia 23 września 2021r. w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie oraz jego oznakowania.

Protokół posiedzenia komisji

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej dla urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu na rok 2022

Wyniki testów:

30 punktów otrzymały numery: 5, 6, 10, 11, 15, 20, 21, 26, 27 29 punktów otrzymały numery: 4, 7, 16, 28 28 punktów otrzymały numery: 8, 12 27 punktów otrzymały numery: 17, 18, 19, 23, 30 25 punktów otrzymały numery: 2, 3, 24, 25 24 punkty otrzymały numery: 14, 22 23 punkty otrzymał numer: 1

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

23 listopada 2021r. o godz. 10:00, w Sali Ziemi MTP Poznań odbędzie VI Forum Rolników i Agrobiznesu Przyszłość polskiego rolnictwa w regulacjach nowej WPR

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach

W związku z obowiązkiem hodowców trzody chlewnej spełniania wymagań bioasekuracji zgodnie z załącznikiem  II rozporządzenia 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, Główny Lekarz Weterynarii opracował wytyczne dotyczące wdrażania zasad bioasekuracji oraz opracował wzory planów bioasekuracji: Informacja Głównego Lekarz Weterynarii Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii Plan bioasekuracji gospodarstw do 300

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

OGŁOSZENIE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia Lekarzy weterynarii do: a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, b)  pobierania próbek do badań. c) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt