Szkolenie teoretyczne dla osób dokonujących uboju na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu organizuje darmowe szkolenie dla osób dokonujących uboju na użytek własny. Szkolenie odbędzie się w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii przy ul. Grunwaldzkiej 250 na parterze w sali nr 2 w dniu 20 lutego 2020r. o godz. 15:30. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenie proszę składać telefonicznie na nr sekretariatu 61 868 97

27 grudnia 2019r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu jest nieczynny.

Zgodnie z zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu w dniu 27 grudnia 2019r. jest nieczynny. Natomiast w sobotę 14 grudnia 2019r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu jest

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 16 września 2016r. dotyczące zasad przemieszczania świń oraz mięsa wieprzowego i produktów z mięsa wieprzowego, z gospodarstw i zakładów położonych w obszarze objętym ograniczeniami, obszarze zagrożenia lub obszarze ochronnym a także na obszarze zapowietrzonym lub obszarze zagrożonym, wyznaczonymi w związku z wystąpieniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń

Powiat poznański wolny od wścieklizny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu, decyzją administracyjną z 18 listopada 2019 r., uznał ognisko wścieklizny przy ulicy Garbary 33 w Poznaniu ( N 52°24’19.9″ , E 16°56’13.9″) za wygasłe W związku z wygaszeniem ogniska wścieklizny zostało wydane ROZPORZĄDZENIE NR 9/2019 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W POZNANIU z dnia 18 listopada 2019 r. uchylające rozporządzenie nr 4/2019

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

OGŁOSZENIE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia 1. Lekarzy weterynarii do: a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, b)  pobierania próbek do badań. c)

Ogólnopolska Konferencja Lekarzy Weterynarii

Zachodniopomorska Izba Lekarsko- Weterynaryjna organizuje Ogólnopolską Konferencję Lekarzy Weterynarii  ” Zadania i obowiązki lekarza weterynarii w świetle nowych przepisów prawa”, która odbędzie się  w dniach 16-17 listopada 2019r. w Kołobrzegu. Termin zgłoszenia uczestnictwa do dnia 5 listopada 2019r. Zaproszenie na konferencję

Wygaszenie ogniska wścieklizny w Poznaniu przy ulicy Stanisława Małachowskiego 35

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu, decyzją administracyjną z 21 października 2019 r., uznał ognisko wścieklizny przy ulicy Stanisława Małachowskiego 35 w Poznaniu ( N 52°24’46.1″ , E 16°57’36.1″) za wygasłe W związku z wygaszeniem ogniska wścieklizny zostało wydane ROZPORZĄDZENIE NR 8/2019 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W POZNANIU z dnia 21 października 2019 r. uchylające rozporządzenie nr

Wygaszenie ogniska wścieklizny w rejonie Parku Wilsona

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu, decyzją administracyjną z 4 października 2019 r., uznał ognisko wścieklizny w rejonie Parku Wilsona w Poznaniu ( N 52°24’00.8″, E 16°54’03.1″) za wygasłe W związku z wygaszeniem ogniska wścieklizny zostało wydane ROZPORZĄDZENIE NR 7/2019POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W POZNANIU z dnia 4 października 2019 r. uchylające rozporządzenie nr 1/2019 z dnia 18

Ognisko zgnilca amerykańskiego pszczół w Złotnikach

W związku ze stwierdzeniem ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół w pasiece położonej w miejscowości Złotniki zostało wydane ROZPORZĄDZENIE NR 6/2019 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W POZNANIU  z dnia 19 września 2019r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu poznańskiego oraz miasta Poznania. Mapa obszaru zagrożonego wyznaczonego rozporządzeniem:

Szkolenie teoretyczne dla osób dokonujących uboju na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu organizuje darmowe szkolenie dla osób dokonujących uboju na użytek własny. Szkolenie odbędzie się w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii przy ul. Grunwaldzkiej 250 na parterze w sali nr 2 w dniu 12 września 2019r. o godz. 10:00. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenie proszę składać telefonicznie na nr sekretariatu 61 868 97