Kategoria: Bezpieczeństwo żywności

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

OGŁOSZENIE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, b)  pobierania próbek do badań. c) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych d) badania

Nabór na stanowiska

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu prowadzi nabór na stanowisko: Nabór na stanowiska został rozstrzygnięty.

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

OGŁOSZENIE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia Lekarzy weterynarii do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych oraz sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa w zakładzie Sokołów S.A.

Protokół posiedzenia komisji

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej dla urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu na rok 2022

Wyniki testów:

30 punktów otrzymały numery: 5, 6, 10, 11, 15, 20, 21, 26, 27 29 punktów otrzymały numery: 4, 7, 16, 28 28 punktów otrzymały numery: 8, 12 27 punktów otrzymały numery: 17, 18, 19, 23, 30 25 punktów otrzymały numery: 2, 3, 24, 25 24 punkty otrzymały numery: 14, 22 23 punkty otrzymał numer: 1

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu

OGŁOSZENIE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia Lekarzy weterynarii do: a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, b)  pobierania próbek do badań. c) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu poszukuje lekarzy weterynarii do nadzoru nad eksportem i wystawiania świadectw zdrowia

W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz wymogiem wystawiania świadectw na produkty złożone posiadające w swoim składzie ponad 50% produktów pochodzenia zwierzęcego przez lekarza weterynarii, z dniem 1 października 2021r. podmioty będące pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wysyłające do GB swoje produkty będą wymagały świadectw zdrowia wystawionych z ramienia Inspekcji Weterynaryjnej. Uwzględniając